Insurance Check   

Insurance Check   


משלמים הרבה כסף על ביטוחים?


נבצע עבורכם בדיקת תיק ביטוח מקיפה שתחסוך לכם מאות שקלים!
גילוי נאות: אתר זה הינו אתר של גוף פרטי ולא הר הביטוח הממשלתימשלמים הרבה כסף על ביטוחים?


נבצע עבורכם בדיקת תיק ביטוח מקיפה שתחסוך לכם מאות שקלים!
גילוי נאות: אתר זה הינו אתר של גוף פרטי ולא הר הביטוח הממשלתי
Untitled-4
q
j
g
dee
d
a
3d
g
Untitled-4
a
dee
3
q
j
המרכז לבדיקת תיק ביטוח יבצע עבורכם בדיקה מקיפה ומקצועית של פוליסות
ביטוח החיים, הבריאות, הסיעוד והפנסיה שלכם.משרד האוצר ממחיש את החשיבות הרבה במניעת כפל ביטוח, בדיקת ביטוחים קיימים והשוואתם לצורך להתאמת צרכי בעל הפוליסה ובני משפחתו. אנו מוציאים מאות שקלים בחודש ואלפי שקלים בשנה והכל מתוך חוסר מודעות למצב הביטוחים שברשותנו. אנו נבדוק את מרכיבי התיק הביטוחי שלכם לאיתור ביטוחים כפולים. הנתונים שיכללו בדוח הם: כמה כסף נחסך לך נכון להיום, מה הכיסויים הביטוחיים שיש ברשותך ( ביטוח חיים, אובדן כושר עבודה), כמה כסף יהיה לך בפנסיה כשתפרוש, מי המוטבים בפוליסות, האם יש חובות בתשלומים, באיזה חברות ביטוח אתם מבוטחים. בתוך הדוח יהיו לכם המלצות ליישום, כיצד ניתן לייעל את תיק הביטוח בעצמכם. לחברתנו יש נסיון של 27 שנים. בבדיקות תיקי ביטוח, אין לנו ספק, שנוכל לשדרג לך את תיק הביטוח, נבטל כפילויות שנובעות מביטוחים בחברות שונות. בנוסף נשדרג לך את הכיסויים החדשים הנמצאים בשוק הביטוח, ונחסוך לך עשרות שקלים בכל חודש.

השאר/י פרטים ונשמח לבצע בדיקה עבורך

המרכז לבדיקת תיק ביטוח יבצע עבורכם בדיקה מקיפה ומקצועית של פוליסות ביטוח החיים, הבריאות, הסיעוד והפנסיה שלכם.


משרד האוצר ממחיש את החשיבות הרבה במניעת כפל ביטוח, בדיקת ביטוחים קיימים והשוואתם לצורך להתאמת צרכי בעל הפוליסה ובני משפחתו. אנו מוציאים מאות שקלים בחודש ואלפי שקלים בשנה והכל מתוך חוסר מודעות למצב הביטוחים שברשותנו. אנו נבדוק את מרכיבי התיק הביטוחי שלכם לאיתור ביטוחים כפולים. הנתונים שיכללו בדוח הם: כמה כסף נחסך לך נכון להיום, מה הכיסויים הביטוחיים שיש ברשותך ( ביטוח חיים, אובדן כושר עבודה), כמה כסף יהיה לך בפנסיה כשתפרוש, מי המוטבים בפוליסות, האם יש חובות בתשלומים, באיזה חברות ביטוח אתם מבוטחים. בתוך הדוח יהיו לכם המלצות ליישום, כיצד ניתן לייעל את תיק הביטוח בעצמכם. לחברתנו יש נסיון של 27 שנים. בבדיקות תיקי ביטוח, אין לנו ספק, שנוכל לשדרג לך את תיק הביטוח, נבטל כפילויות שנובעות מביטוחים בחברות שונות. בנוסף נשדרג לך את הכיסויים החדשים הנמצאים בשוק הביטוח, ונחסוך לך עשרות שקלים בכל חודש.

השאר/י פרטים ונשמח לבצע בדיקה עבורך

Insurance Check   

 Insurance Check